నిలిపివేయబడిన / స్క్రాప్ పాత్ర అవసరం
అభ్యర్థన ID 5601
వర్గం స్క్రాప్ మెటల్
జోడించిన తేదీని అభ్యర్థించండి 2022-01-30
చే జోడించబడింది Uday K (Taurus Marines )Original message

Require decommissioned / scrap vessel
Our Client require the decommissioned/scrap vessel of any type /capacity preferably seaworthy to move another locations
ఓడను జోడించండి
ఓడను అభ్యర్థించండి

సైన్ ఇన్ చేయండి

పాస్‌వర్డ్ మర్చిపోయారా? ఇక్కడ నొక్కండి

సభ్యుడు కాదు? ఉచితంగా నమోదు చేసుకోండి