స్క్రాప్ వెసెల్
అభ్యర్థన ID 5540
వర్గం స్క్రాప్ మెటల్
జోడించిన తేదీని అభ్యర్థించండి 2022-01-07
చే జోడించబడింది Amit Mitra (Refurb)Original message

Scrap Vessel
We are looking for Scrap Vessel for Chittagong, Bangladesh
ఓడను జోడించండి
ఓడను అభ్యర్థించండి

సైన్ ఇన్ చేయండి

పాస్‌వర్డ్ మర్చిపోయారా? ఇక్కడ నొక్కండి

సభ్యుడు కాదు? ఉచితంగా నమోదు చేసుకోండి