అవసరమైన స్క్రాప్/డెమోలిషన్ VSLS (ఆయిల్ ట్యాంకర్)
అభ్యర్థన ID 5506
వర్గం ఆయిల్ ట్యాంకర్, కెమికల్ ట్యాంకర్
జోడించిన తేదీని అభ్యర్థించండి 2017-02-02
చే జోడించబడింది Joko (n/a)Original message

REQUIRED SCRAP/DEMOLITION VSLS (OIL TANKER)
Arain Shipping & Trading (Pvt) Ltd, Karachi, Pakistan - Ship for sale and purchase its department in SHIP MARINE TRADING CLUB concerning of ship sale and purchase and Offering all type off vessel , bulk carrier , general cargo , passenger ship, RO RO, container ships , floating dock, oil tanker, chemical tanker , barge, tugboat , scrap vessel . We are serving direct buyer and direct sellers or exclusive brokers We look forward to receiving your proposal / tonnage for SCRAP/DEMOLITION SALE.
if u have scrap vessel Oil Tanker plz send us full GRT ./DWT lenth hieght and machinary engine room plz send us full details with cost.
ఓడను జోడించండి
ఓడను అభ్యర్థించండి

సైన్ ఇన్ చేయండి

పాస్‌వర్డ్ మర్చిపోయారా? ఇక్కడ నొక్కండి

సభ్యుడు కాదు? ఉచితంగా నమోదు చేసుకోండి