ఆయిల్ ట్యాంకర్లు DWT3000-6000 అమ్మకానికి
అభ్యర్థన ID 6392
వర్గం ఆయిల్ ట్యాంకర్, కెమికల్ ట్యాంకర్
హల్ డబుల్ దిగువన
బిల్డ్ ఇయర్ 2007...
జోడించిన తేదీని అభ్యర్థించండి 2022-10-03
చే జోడించబడింది MOTIF Marine

కొలిచిన బరువు

DWT 3000...6000
GRT 2997...

ఓడ కొలతలు

మొత్తం పొడవు (LOA), m 94.6...
వెసెల్ డ్రాఫ్ట్, m 5.6...Original message

OIL TANKERS DWT3000-6000 FOR SALE
Description
TYPE: TANKER, IMO II/III
DOUBLE BOTTOM / DOUBLE SIDES
DWT 4285 MTS ON 5,6M DRFT
BLT 8/2007 AT YANGZHOU KEJIN SHIPYAR, CHINA
NK, SS 08.22 / DD 08.22
ICE CLASS B
GRT 2997, NRT 1292
LOA 94,6M, BEAM 15,21M, DEPTH 7,2M
TANKS 12, EPOXY_PHEN, COILS
OIL CAPACITY 4439CBM, PUMPS 10X120
M/E DAIHATSU 8DKM-28, BHP 3399 TOTAL
SPEED 13KNOTS
GENS: 3 X 250 KW
SBT
SHE IS TRADING IN BLACK SEA/MED. LAST 3 CARGOES: BASE OIL / BASE OIL / BASE OIL,PRESENTLY BUNKERING IN MALTA.
SHE HAS JUST PASSED SS/DD, INSTALLED BWTS AND UPGRADED TO CAP 1
-----------------------------------------------------------------------------------
TYPE: TANKER
DOUBLE BOTTOM / DOUBLE SIDES
DWT 3800 MTS ON 5,6M DRFT
BLT 6/2006 AT ZHEJIANG JIANTIAO SHIP, CHINA
IR, SS 01.21 / DD 06.20
GRT 2306, NRT 1323
LOA 96M, BEAM 13,4M, DEPTH 6,9M
EPOXY
M/E DAIHATSU 6DKM-26, BHP 2200 TOTAL
SBT
SHE HAS BEEN LAID UP SINCE MAY/2021,INSPECTABLE IN ECUADOR. OWNERS CAN CONSIDER A DELIVERY IN ECUADOR OR EVEN WEST COAST PANAMA/BILBAO
================
TYPE: TANKER
DOUBLE BOTTOM / DOUBLE SIDES
DWT 5810 MTS ON 6,31M DRFT
BLT 4/1998 AT USUKI SHIPYARD CO LTD, JAPAN
AB, SS 04.23 / DD 04.23
GRT 3878, NRT 1741
LOA 103,4M, BEAM 16,52M, DEPTH 8,5M
TANKS 8, EPOXY
OIL CAPACITY 6084CBM, PUMPS 2X500
M/E MITSUBISHI 8UEC37LA, BHP 5600 TOTAL
SPEED 14,3KNOTS ON 16,4TS
GENS: 2 X 400 KW
SBT
VESSEL HAS NO IMO II/III CLASS NOTATION AND IS AN OIL TANKER,PRIVATELY BWTS FITTED, BEST OFFERS INVITED BASIS ASIS WHEREIS
=================
TYPE: TANKER
DWT 4250 MTS ON 6,91M DRFT
BLT 6/2007 AT KARADENIZ GEMI INSAA, TURKEY
PC, SS 10.16
GRT 2974, NRT 1598
LOA 92,65M, BEAM 14M, DEPTH 7,75M
HOLDS 2, HATCHES 2 TO BE HYDRAULIC FOLDING TYPE
GRAIN 5607, BALE 5599
TEUS 170
2 X 20T CRANES
M/E MAK 6M25, BHP 2692 TOTAL
SPEED 12KNOTS, 380 CST FUEL OIL
TRADING BIO DISEL & LS FO IN KOREAN COASTAL. THE VESSEL WAS ORIGINALLY OCEAN GOING BUT TRADING AS COASTAL CURRENTLY
========
TYPE: TANKER, IMO II/III
DOUBLE BOTTOM / DOUBLE SIDES
DWT 6566 MTS ON 6,76M DRFT
BLT 1/2002 AT HIGAKI, JAPAN
NK, SS 01.22 / DD 01.22
GRT 4251, NRT 2085
LOA 106,98M, BEAM 16,83M, DEPTH 9M
TANKS 14, EPOXY, COILS
OIL CAPACITY 7412CBM, PUMPS 3X0
M/E MITSUBISHI 6UEC37LA, BHP 4242 TOTAL
SPEED 13,2KNOTS
GENS: 3 X 280 KW
SBT
BWTS FITTED,TRADING KOREA-JAPAN- CHINA,OFFERS INVITED
=========
TYPE: TANKER, IMO II/III
DOUBLE BOTTOM / DOUBLE SIDES
DWT 4285 MTS ON 5,6M DRFT
BLT 8/2007 AT YANGZHOU KEJIN SHIPYAR, CHINA
NK, SS 08.22 / DD 08.22
ICE CLASS B
GRT 2997, NRT 1292
LOA 94,6M, BEAM 15,21M, DEPTH 7,2M
TANKS 12, EPOXY_PHEN, COILS
OIL CAPACITY 4439CBM, PUMPS 10X120
M/E DAIHATSU 8DKM-28, BHP 3399 TOTAL
SPEED 13KNOTS
GENS: 3 X 250 KW
SBT
SHE IS TRADING IN BLACK SEA/MED. LAST 3 CARGOES: BASE OIL / BASE OIL / BASE OIL,PRESENTLY BUNKERING IN MALTA.
SHE HAS JUST PASSED SS/DD, INSTALLED BWTS AND UPGRADED TO CAP 1
======================
TYPE: TANKER, IMO II
DOUBLE BOTTOM / DOUBLE SIDES
DWT 5695 MTS ON 6,71M DRFT
BLT 1/2005 AT NOKBONG SHIPBUILDING C, KOREA, SOUTH
KR, SS 01.25 / DD 11.22
GRT 3936, NRT 1820
LOA 103,4M, BEAM 16,02M, DEPTH 8,5M
TANKS 12, MARINELINE, COILS
OIL CAPACITY 6198CBM, PUMPS 10X200
M/E WARTSILA 6L32, BHP 3916 TOTAL
SPEED 13KNOTS ON 11,5TS
GENS: 3 X 600 KW
SBT
BOTH ARE FITTED WITH BWTS AND TRADING FOR CLEAN
====================
TYPE: TANKER, IMO II
DOUBLE BOTTOM / DOUBLE SIDES
DWT 5720 MTS ON 6,71M DRFT
BLT 8/2005 AT NOKBONG SHIPBUILDING C, KOREA, SOUTH
KR, SS 08.20 / DD 06.18
GRT 3982, NRT 1820
LOA 103,4M, BEAM 16,02M, DEPTH 8,5M
TANKS 10, EPOXY, COILS
OIL CAPACITY 6214CBM, PUMPS 10X200
M/E WARTSILA 6L32, BHP 3931 TOTAL
SPEED 13KNOTS ON 12TS
GENS: 3 X 600 KW
IGS, SBT
BSS DELY NEXT MARCH 2023, WAITING FOR CLASS REPORT.BOTH ARE FITTED WITH BWTS AND TRADING FOR CLEAN
MORE DETAILS UPON NAMED SERIOUS BUYERS ONLY
Specifications
Vessel type:OIL TANKER
Builder: CHINA
Model: OIL TANKER
Constructed: 2007
Length over all: 94m
Disclaimer
The Company offers the details of this vessel in good faith but cannot guarantee or warrant the accuracy of this information nor warrant the condition of the vessel. A buyer should instruct his agents, or his surveyors, to investigate such details as the buyer desires validated. This vessel is offered subject to prior sale, price change, or withdrawal without notice.
ఓడను జోడించండి
ఓడను అభ్యర్థించండి

సైన్ ఇన్ చేయండి

పాస్‌వర్డ్ మర్చిపోయారా? ఇక్కడ నొక్కండి

సభ్యుడు కాదు? ఉచితంగా నమోదు చేసుకోండి